Politisko partiju finansēšana

KNAB pabeidzis 61 politiskās organizācijas (partijas) iesniegto finansiālās darbības deklarāciju par 2003.gadu pārbaudi, kā arī 16 politisko organizāciju (partiju) iesniegtās Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju un Eiropas parlamenta vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudi.

11 partijām uzdots atmaksāt pretrunā ar likumu saņemtos ziedojumus 20 766,79 latu apmērā, naudas sodi kopumā 5 545 latu uzlikti 18 partijām, savukārt tiesā iesniegtas 15 prasības par partiju darbības apturēšanu vai izbeigšanu. Ziedotāju ienākumu likumības pārbaužu rezultātā 24 personām aprēķināts iztrūkstošais ienākumu nodoklis un uzlikts naudas sods 578 645,92 latu apmērā.