Šā gada 19. martā Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa uz trim mēnešiem apturēja politiskās organizācijas "Latvijas Atdzimšanas partija" darbību.

Latvijas Atdzimšanas partijas darbība apturēta pamatojoties uz to, ka partija nav iesniegusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) neatkarīgas auditorfirmas (zvērināta revidenta) atzinumu par partijas finansiālo un saimniecisko darbību 2002.gadā.

Vienlaicīgi tiesa uzlika par pienākumu Latvijas Atdzimšanas partijai trīs mēnešu laikā iesniegt KNAB trūkstošo zvērināta revidenta atzinumu un par labu valstij apmaksāt tiesas izdevumus Ls 10 apmērā.

Savā lēmumā tiesa secina, ka neatkarīgas auditorfirmas atzinums par attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) finansiālo un saimniecisko darbību ir būtiska ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas sastāvdaļa, kura jāiesniedz KNAB saskaņā ar "Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma" 11.panta prasību.