Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa 12. jūlijā apmierināja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 16.aprīlī iesniegto prasības pieteikumu un apturēja politiskās organizācijas "Republikāņu partija" darbību uz trim mēnešiem, uzliekot tai par pienākumu triju mēnešu laikā no sprieduma stāšanās likumīgā spēkā iesniegt likumā noteikto zvērināta revidenta atzinumu par finansiālo un saimniecisko darbību 2003.gadā, kā arī precizētu ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju par 2003. gadu.

Politiskā organizācija "Republikāņu partija" iesniedza Birojam finansiālās darbības deklarāciju par 2003.gadu, kurā nebija norādīti visi ienākumu un izdevumu posteņi, kā arī neiesniedza zvērināta revidenta atzinumu par finansiālo un saimniecisko darbību, tādējādi pārkāpjot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasības.

Lai gan atbilstoši likuma prasībām KNAB nosūtīja rakstveida brīdinājumu par pienākumu pildīt likuma prasības un atbildību to neievērošanā, Politiskā organizācija "Republikāņu partija" līdz 5.aprīlim nebija iesniegusi precizēto deklarāciju un zvērināta revidenta atzinumu par finansiālo un saimniecisko darbību 2003.gadā.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu KNAB uzlikts pienākums ierosināt partijas darbības apturēšanu tiesas ceļā, ja tā mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas neiesniedz likumā prasītās ziņas.