Politisko partiju finansēšana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pabeidzis partiju iesniegto 2008.gada pārskatu un saņemto ziedojumu likumības pārbaudes un informē par atklātajiem pārkāpumiem un veiktajiem pasākumiem to novēršanai.

Pārbaužu rezultātā KNAB nav konstatējis būtiskus pārkāpumus partiju finansēšanā 2008.gadā. Lielākā daļa pieļauto pārkāpumu ir saistīti ar 2008.gadā ieviestajiem jaunajiem partiju finansēšanas ierobežojumiem.

No 45 reģistrētajām partijām gada pārskatus par 2008.gadu saskaņā ar likuma prasībām iesniedza 43. Ar gada pārskatu aizpildīšanas vai iesniegšanas kārtības neievērošanu saistīti pārkāpumi konstatēti astoņām partijām, trīs no tām ir sauktas pie administratīvās atbildības, pārējos gadījumos ir izteikti mutvārdu aizrādījumi vai iestājies noilgums. Vienai partijai uzdots atmaksāt pretrunā ar likuma prasībām iemaksātās biedru naudas daļu Ls 18 191,71 apmērā. Tiesā iesniegts viens pieteikums par partijas darbības apturēšanu, jo tā nav iesniegusi gada pārskatu. Vienam ziedotājam izteikts mutisks aizrādījums.