Politisko partiju finansēšana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pabeidzis partiju iesniegto 2009.gada pārskatu un saņemto ziedojumu likumības pārbaudes un informē par atklātajiem pārkāpumiem un veiktajiem pasākumiem to novēršanai.

  • saistībā ar finanšu līdzekļu atmaksu pieņemti 20 lēmumi, uzdodot 14 partijām vai to apvienībām atmaksāt pretrunā ar likuma prasībām saņemtos ziedojumus vai biedru naudas kopsummā Ls 42 091,04 apmērā;
  • par partiju finansēšanas noteikumu neievērošanu 6 partijas ir sauktas pie administratīvās atbildības un tām uzlikti naudas sodi Ls 880 apmērā, mutvārdu aizrādījumi izteikti 3 partijām un 1 fiziskajai personai;
  • saistībā ar gada pārskatu vai ziedotāju sarakstu savlaicīgu neiesniegšanu 13 partijas ir sauktas pie administratīvās atbildības un tām uzlikti naudas sodi kopsummā Ls 1 300 apmērā, mutvārdu aizrādījumi izteikti 11 partijām.

Saistībā ar partiju iesniegtajiem 2009.gada pārskatiem KNAB nav konstatējis būtiskus pārkāpumus partiju finansēšanā. Lielākā daļa partiju gada pārskatus ir aizpildījušas un iesniegušas atbilstoši likuma prasībām. Visi KNAB lēmumi par partiju saukšanu pie administratīvās atbildības un pretlikumīgi saņemto finanšu līdzekļu atmaksu ir stājušies likumīgā spēkā. Četros gadījumos partijas nav samaksājušas KNAB uzliktos naudas sodus, tāpēc lēmumi ir nodoti tiesu izpildītājiem piespiedu izpildei.