Politisko partiju finansēšana

Pārbaudot politisko organizāciju (partiju) iesniegtās finansiālās darbības deklarācijas par 2002.gadu, KNAB no 2003.gada 22.novembra līdz 2004.gada 15.martam konstatējis 11 partiju deklarācijās pretrunā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām saņemtus ziedojumus kopsummā par Ls 122 964,51.

 

Nosaukums un
informēšanas datums

Pārskaitāmā
summa

Atklāto pārkāpumu
pamatojums saskaņā ar likumu

1. Centriskā partija "Latvijas Zemnieku savienība" - 15.03.2004.

55 120,80

partijas kasē skaidrā naudā saņemti 38 ziedojumi - likuma 6.panta otrā daļa

2. Latvijas Apvienotā republikāņu partija - 15.03.2004.

4 400,00

saņemts ziedojums, kas pārskaitīts izmantojot starpniekus vai arī trešo personu identitātes datus, kas ir pretrunā ar likuma 6.panta trešās daļas prasībām

3. Latvijas Atdzimšanas partija - 09.02.2004.

410,00

partijas kasē skaidrā naudā saņemti 3 ziedojumi - likuma 6.panta otrā daļa

4. Latvijas Demokrātiskā partija - 11.03.2004.

11 600,00

partijas kasē skaidrā naudā saņemti 12 ziedojumi - likuma 6.panta otrā daļa

5. Latvijas Sociālistiskā partija - 26.02.2004.

600,00

partijas kasē skaidrā naudā saņemts 1 ziedojums - likuma 6.panta otrā daļa

6. Latvijas Zaļā partija - 15.03.2004.

6 445,00

partijas kasē skaidrā naudā saņemti 3 ziedojumi - likuma 6.panta otrā daļa

7. Partija "Latgales gaisma" - 05.03.2004.

3 000,00

ziedojums saņemts no likumā aizliegta finansēšanas avota - Latvijā nereģistrētas juridiskas personas (likuma 6.panta pirmās daļas 3.punkts). Saskaņā ar APK par minēto pārkāpumu partija ir saukta pie administratīvās atbildības un tai uzlikts naudas sods Ls 1 000.

8. Partija "Līdztiesība" - 24.02.2004.

4 896,81

partijas kasē skaidrā naudā saņemti 35 ziedojumi - likuma 6.panta otrā daļa

9. Zaļo un Zemnieku savienība - 15.03.2004.

29 100,00

saņemti 3 ziedojumi, kas pārskaitīti izmantojot starpniekus vai arī trešo personu identitātes datus, kas ir pretrunā ar likuma 6.panta trešās daļas prasībām

10. Savienība "Latvijas ceļš" - 09.02.2004. un 15.03.2004.

1) 54,00
(iemaksāts)

 

 

2) 4 000,00

1) ziedojumu summa (Ls 54,00) pārsniedz likumā noteikto maksimālo ziedojumu summu, ko partija var saņemt no vienas fiziskas personas viena kalendārā gada laikā - likuma 4.panta otrā daļa un 6.panta otrā daļa;
2) saņemts 1 ziedojums, kas pārskaitīts izmantojot starpniekus vai arī trešo personu identitātes datus, kas ir pretrunā ar likuma 6.panta trešās daļas prasībām.

11. Sociāldemokrātiskā labklājības partija - 11.03.2004.

3 337,90

partijas kasē skaidrā naudā saņemti 22 ziedojumi (Ls 2200,00) - likuma 6.panta otrā daļa, ka arī ziedojumu summa (Ls 1137,90) pārsniedz likumā noteikto maksimālo ziedojumu summu, ko partija var saņemt no vienas fiziskas personas viena kalendārā gada laikā - likuma 4.panta otrā daļa un 6.panta otrā daļa.