Politisko partiju finansēšana

Pārbaudot politisko organizāciju (partiju) iesniegtās finansiālās darbības deklarācijas par 2002.gadu, KNAB līdz 2003.gada 21.novembrim konstatējis 13 partiju deklarācijās pretrunā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām saņemtus ziedojumus kopsummā par Ls 155 191,02.

Nosaukums un
informēšanas datums

Pārskaitāmā
summa

Atklāto pārkāpumu pamatojums
saskaņā ar likumu

1. Sociāldemokrātu savienība - 15.05.2003.

100,00
(iemaksāts)

no vienas fiziskas personas saņemti trīs ziedojumi, kuru kopsumma viena kalendārā gada laikā pārsniedz likumā noteikto maksimālo ziedojumu summu par Ls 100 - likuma 4.panta otrā daļa.

2. Darba partija - 22.05.2003., atkārtoti - 17.10.2003.

9120,00

viens ziedojums saņemts no likumā aizliegta finansēšanas avota (politiskās organizācijas (partijas) dāvinājumu (ziedojumu) vai jebkādā citā veidā finansēt ir aizliegts citu valstu iestādēm, organizācijām, pilsoņiem, komersantiem (tajā skaitā bankām, apdrošināšanas sabiedrībām u.tml.), kā arī bezvalstniekiem - likuma 6.panta pirmās daļas 3.punkts).
Saskaņā ar tiesas 19.09.2003. lēmumu partijas vadītājam A.Kreitusam uzlikts naudas sods Ls 25 par KNAB likumīgo prasību savlaicīgu neizpildīšanu.

3. "Latvijas Brīvībai" - 28.05.2003.

16 710,00

partijas kasē skaidrā naudā saņemti četri ziedojumi (Ls 14 510), kā arī viens ziedojums (Ls 2 200) saņemts skaidrā naudā un par to netika iesniegta informācija publicēšanai internetā, turklāt pārsniedz likumā noteikto maksimālo ziedojumu summu, ko partija var saņemt no vienas fiziskas personas viena kalendārā gada laikā - likuma 4.panta otrā daļa un 6.panta otrā daļa.

4. Krievu partija - 09.06.2003., atkārtoti - 17.10.2003.

630,00
(iemaksāts - 30)

trīs ziedojumi (Ls 630) partijas kasē saņemti skaidrā naudā (visi finansu līdzekļu dāvinājumi (ziedojumi), kuru summa pārsniedz 100 latus, tieši jāpārskaita attiecīgās partijas bankas kontā, bet citi dāvinājumi (ziedojumi) tieši un nepastarpināti jānodod, jāpārskaita vai jāiesniedz attiecīgajai partijai - likuma 6.panta otrā daļa).
Saskaņā ar tiesas 11.09.2003. lēmumu partijas vadītājam M.Gavrilovam uzlikts naudas sods Ls 10 par KNAB likumīgo prasību savlaicīgu neizpildīšanu.

5. Latviešu partija - 10.07.2003., atkārtoti - 17.10.2003.

840,00

četri ziedojumi (Ls 825) partijas kasē saņemti skaidrā naudā, bet par vienu ziedojumu (Ls 15) saskaņā ar likumu netika iesniegta informācija publicēšanai internetā - likuma 4.panta trešā daļa un 6.panta otrā daļa.
Saskaņā ar tiesas 24.09.2003. lēmumu partijas vadītājam A.Saliņam uzlikts naudas sods Ls 10 par KNAB likumīgo prasību savlaicīgu neizpildīšanu.

6. "Tautas mantojums" - 16.07.2003.

9,02
(iemaksāts)

par vienu ziedojumu (Ls 9,02) saskaņā ar likumu desmit dienu laikā pēc ziedojuma saņemšanas netika iesniegta informācija publicēšanai internetā - likuma 4.panta trešā daļa.

7. "Brīvības partija" - 21.07.2003.

17 000,00

partijas kasē skaidrā naudā saņemti divi ziedojumi - likuma 6.panta otrā daļa.

8. Jaunā kristīgā partija - 06.08.2003.

500,00
(iemaksāts)

partijas kasē skaidrā naudā saņemts viens ziedojums - likuma 6.panta otrā daļa.

9. "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" - 06.08.2003.

100,00
(iemaksāts)

par vienu ziedojumu (Ls 100) saskaņā ar likumu netika iesniegta informācija publicēšanai internetā - likuma 4.panta trešā daļa.
Saskaņā ar tiesas 06.11.2003. lēmumu partijas vadītājam M.Mitrofanovam uzlikts naudas sods Ls 100 par KNAB likumīgo prasību savlaicīgu neizpildīšanu (grāmatvedības dokumentu neiesniegšanu).

10. "Zaļo un Zemnieku savienība" - 24.09.2003.

1) 55 950
(iemaksāts 43 265,00)
2) atlikts - 18 700,00

četras personas pārskaitījušas sešus ziedojumus (Ls 36 300) kā starpnieki, savukārt, veicot četrus ziedojumus (Ls 38 350), izmantoti citu personu dati, kas ir pretrunā ar likuma 6.panta trešās daļas prasībām, jo partijas aizliegts finansēt, izmantojot trešo personu starpniecību.

11. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija - 17.10. un 21.11.2003.

1) 1000,00
(iemaksāts)

2) 18 455,00
(iemaksāts)

1) par vienu ziedojumu (Ls 1000) saskaņā ar likumu netika iesniegta informācija publicēšanai internetā - likuma 4.panta trešā daļa;
2) no vienas fiziskas personas saņemti divi ziedojumi, kuru kopsumma viena kalendārā gada laikā pārsniedz likumā noteikto maksimālo ziedojumu summu par Ls 5 - likuma 4.panta otrā daļa, savukārt, veicot divus ziedojumus (Ls 18 450), izmantoti citu (vienā gadījumā - mirušas) personu dati, kas ir pretrunā ar likuma 6.panta trešās daļas prasībām, jo partijas aizliegts finansēt, izmantojot trešo personu starpniecību.

12. "Jaunais Laiks" - 21.11.2003.

22 500,00
(iemaksāts)

četras personas pārskaitījušas četrus ziedojumus (Ls 13 500) kā starpnieki, savukārt, veicot vienu ziedojumu (Ls 9 000), izmantoti citu personu dati kas ir pretrunā ar likuma 6.panta trešās daļas prasībām, jo partijas aizliegts finansēt, izmantojot trešo personu starpniecību).

13. Tautas partija - 22.10.2003. un 21.11.2003.

1) 2 977,00
(iemaksāts)
2) 21 000,00
(iemaksāts)

1) partijas kasē skaidrā naudā saņemti 32 ziedojumi (Ls 2977) - likuma 6.panta otrā daļa;
2) divas personas pārskaitījušas divus ziedojumus (Ls 11 000) kā starpnieki, savukārt, veicot divus ziedojumus (Ls 10 000), izmantoti citu personu dati, kas ir pretrunā ar likuma 6.panta trešās daļas prasībām, jo partijas aizliegts finansēt, izmantojot trešo personu starpniecību.