Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nodevis Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai kriminālprocesu, kurā ieguva pierādījumus tam, ka VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” psihiatre pieņēma prettiesiskus labumus apmaiņā pret psihiatrijas diagnožu noteikšanu un norādīšanu medicīniskajos dokumentos. Šo noziedzīgo darbību rezultātā divi pacienti saņēma atzinumus par atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes veselības stāvokļa dēļ.

KNAB izmeklēšanā guva apstiprinājumu, ka šāda veida atzinums personām ir bijis nepieciešams iesniegšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai tās varētu saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Medicīnas darbiniece par noziedzīgo darbību īstenošanas plānošanu un veikšanu pretī saņēma kopsummā 400 eiro un alkohola pudeli.

Pirmstiesas izmeklēšanas rezultātā KNAB rosināja Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai uzsākt kriminālvajāšanu pret psihiatri par prettiesisku labumu pieņemšanu, ja to izdarījusi valsts vai pašvaldības iestādes darbiniece, kura nav valsts amatpersona. Atbildība par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēta Krimināllikuma 326.2 panta pirmajā daļā. Citām kriminālprocesā sākotnēji iesaistītajām personām mainīts statuss, un izmeklēšanas darbībās tās piedalījās liecinieku statusā.

KNAB, 17. jūnijā nosūtot krimināllietas materiālus Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai, noslēdza pirmstiesas izmeklēšanu. Pašlaik prokuratūrai kā procesa virzītājai jālemj par šī 2023. gada 13. jūnijā uzsāktā kriminālprocesa turpmāko virzību.

KNAB norāda, ka Krimināllikuma izpratnē prettiesisks labums var būt ne tikai nauda, bet arī citi materiāli un nemateriāli labumi, tostarp ceļojumi, rokas pulksteņi, dārglietas u.c. Neatkarīgi no prettiesiskā labuma apmēra un mērķa gan prettiesiskā labuma devējam, gan ņēmējam paredzētas juridiskas sekas. Bargākais sods par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem var būt brīvības atņemšana līdz pat trim gadiem. Primāri prettiesisku labumu pieprasīšanu, pieņemšanu un došanu izmeklē Valsts policija, taču prokuratūra ir tiesīga uzdot pirmstiesas izmeklēšanu veikt citai tiesībaizsardzības iestādei.

KNAB vērš uzmanību, ka kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību, un atgādina, ka nevainīguma prezumpciju piemēro visos kriminālprocesa posmos – sākot no brīža, kad persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta, līdz brīdim, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā tiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.