KNAB priekšnieks Jēkabs Straume

Šodien, 9. jūnijā, Saeima uz otro piecu gadu termiņu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka amatā iecēla līdzšinējo iestādes vadītāju Jēkabu Straumi.

KNAB priekšnieks Jēkabs Straume: “Korupcija ir mainīgs fenomens, kas atkarīgs gan no sabiedrības attieksmes un gatavības iesaistīties vai atbalstīt koruptīvus noziedzīgus nodarījumus, gan no pretkorupcijas iestādes prasmēm un spējai pielāgoties aktuālajai situācijai korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā. Lai cīņa ar korupciju būtu efektīva, KNAB jābūt nemainīgā attīstībā, un tas ir noticis pēdējo piecu gadu laikā.

Šajā laikā KNAB īstenojis vairākus sasniegumus. KNAB pirmo reizi tā pastāvēšanas vēsturē izmeklējis un rosinājis uzsākt kriminālvajāšanu četrās ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietās, turklāt viena no tām jau pilnībā noslēgusies, un tas palīdzējis Latvijai izpildīt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas rekomendācijas. Tā kā pretkorupcijas jomā aizvien svarīgāku lomu ieņem risku analīze, ieguldīts nozīmīgs darbs analītiskās kapacitātes stiprināšanā, tostarp piesaistot papildu finansējumu no Eiropas Komisijas un citām struktūrām.

Ne mazāk būtisks uzdevums, kas pēdējo piecu gadu laikā ir izpildīts, ir vispārējā KNAB kapacitātes nostiprināšana, kas izpaužas gan kā komandas saliedēšana, gan papildu štata vietu un budžeta līdzekļu piešķiršana. Esmu pārliecināts, ka iesāktais kurss ir pareizs, un tas ir jāturpina arī nākamajā termiņā. Pateicos KNAB komandai par nesavtīgu darbu sabiedrības labā, kā arī sadarbības partneriem un sabiedrībai par atbalstu cīņā pret korupciju, kā arī gatavību nepieņemt korupciju kā normu un ziņot. Gods pār varu!”