Šodien, 15. februārī, Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) iniciētos priekšlikumus grozījumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. Grozījumi paredz vairākas izmaiņas, tostarp precizēts pienākums valsts amatpersonai novērst un nenonākt interešu konflikta situācijā, ja tā kādā komercsabiedrībā ir patiesā labuma guvējs.

Tāpat grozījumi atvieglo nosacījumus augstākajām valsts amatpersonām attiecībā uz dalību komercsabiedrībās. Līdz šim normatīvais regulējums liedza augstākajām valsts amatpersonām – Valsts prezidentam, Saeimas deputātiem, Ministru prezidentam un tā biedram, kā arī ministriem un īpašu uzdevumu ministriem būt tādu komercsabiedrību dalībniekiem, akcionāriem vai individuālajiem komersantiem, kas saņem publisko iepirkumu, partnerības iepirkumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vai koncesiju, valsts finanšu līdzekļus vai valsts garantētus kredītus.

Atbalstītie grozījumi paredz, ka valsts augstākajām amatpersonām turpmāk drīkstēs piederēt akcijas uzņēmumos, kas saņem valsts finanšu līdzekļus, ja tie ir iegūti atklāta konkursa rezultātā un amatpersona uzņēmumā nav patiesā labuma guvējs vai individuālais komersants.

Tāpat likumdevējs ir noteicis tā saucamo atdzišanas periodu attiecībā uz lēmumu pieņemšanu, kas skar amatpersonas bijušos laulātos un partnerus. Valsts amatpersona nedrīkstēs pieņemt lēmumus vai veikt kādas citas darbības attiecībā uz laulāto vai partneri arī divus gadus pēc tam, kad šķirta to laulība vai izbeigta partnerība. Šis grozījums novērsīs riskus, ka valsts amatpersona pēc attiecību izbeigšanas varētu pieņemt nelabvēlīgus lēmumus pret bijušo laulāto vai partneri.

Grozījumi arī precizē valsts amatpersonas deklarācijā norādāmo informāciju, tai skaitā tās iespējamo precizēšanas termiņu. Šo priekšlikumu grozījumiem iniciēja Valsts ieņēmumu dienests.

Atbalstītie grozījumi stāsies spēkā šī gada 1. jūlijā.