KNAB

KNAB izmeklēto kriminālprocesu virzība. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) kompetenci kriminālprocesu izmeklēšanā, aicinām iepazīties ar KNAB sagatavotajām infografikām.

Pamatojoties uz KNAB likuma 8.pantu, KNAB veic izmeklēšanu un operatīvo darbību, lai atklātu Krimināllikumā paredzētos noziedzīgos nodarījumus valsts institūciju dienestā, ja tie ir saistīti ar korupciju.

Kriminālprocesa virzība sastāv no vairākiem posmiem. Par kriminālprocesa virzību katrā posmā ir atbildīgs procesa virzītājs: 1.posmā - KNAB, 2.posmā- prokuratūra un 3.posmā - tiesa.

1.posms. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

Procesa virzītājs ir KNAB izmeklētājs.

Izmeklētājs veic nepieciešamās izmeklēšanas darbības, iegūst un nostiprina pierādījumus, pēc kā nosūta krimināllietu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

KNAB krimināllietu izmeklēšanas ilgums vidēji ir no viena mēneša līdz trīs gadiem. Krimināllietas izmeklēšanas ilgumu ietekmē vairāki apstākļi, piemēram, lietā iesaistīto personu sadarbība vai atteikšanās sadarboties, atbildes uz tiesiskās palīdzības pieprasījumiem saņemšanas laiks, lietas apjoms, sarežģītība un citi (skatīt infografiku Nr.2)

2.posms. Latvijas Republikas prokuratūra.

Prokuratūra saņem krimināllietu un kļūst par procesa virzītāju.

Uzraugošais prokurors pārliecinās, vai krimināllietā fiksēto pierādījumu kopums ir pietiekams, lai uzsāktu kriminālvajāšanu.

Prokuroram, izvērtējot apstākļus, ir tiesības: nosūtīt krimināllietu tiesai; vienoties ar apsūdzēto par sodu, pabeidzot lietu prokuratūrā; lietu nosūtīt atpakaļ KNAB ar norādījumiem veikt papildu izmeklēšanu.

3.posms. Tiesa.

Procesa virzītājs – tiesa.

Latvijā ir trīspakāpju tiesu sistēma - rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas, Augstākā tiesa - un personas izmanto tiesības pārsūdzēt zemākas tiesu instances lēmumu augstākā instancē. Līdz ar to pagarinās gala nolēmuma pieņemšana. Līdzšinējā tiesu prakse liecina, ka krimināllietas izskatīšana tiesā ilgst vidēji no viena līdz divpadsmit gadiem.

Infografika Nr.1 kriminalprocesa-virziba2.jpg (465,60 KB) Infografika Nr.2 izmeklesanas_ilgums.jpg (532,89 KB)

 

Infografika Nr.3