KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs informē, ka 2019.gada 14.februārī spēkā stājies Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr.A420274216 par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2016.gada 19.jūlija rīkojuma Nr.4-2/675 atzīšanu par prettiesisku, uzliekot pienākumu Latvijas Republikai atlīdzināt Lienītei Šikorei personisko kaitējumu 500,00 euro un morālo kaitējumu 500,00 euro un uzliekot pienākumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam publiski atvainoties L.Šikorei.

Izpildot tiesas spriedumu lietā Nr.A420274216, Birojs atvainojas L.Šikorei.