Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nodevis Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai kriminālprocesu, kurā ieguva pierādījumus tam, ka bijusī Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta valsts amatpersona pēc uzņēmēja iniciatīvas piedāvāja kukuli lielā apmērā Satiksmes ministrijas valsts amatpersonai apmaiņā pret labvēlīga lēmuma pieņemšanu kukuļa piedāvātāja interesēs.

KNAB pirmstiesas izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka uzņēmēja pārstāvētais uzņēmums, kas specializējas nekustamo īpašumu darījumu jautājumos, iegādājās divus no 22 zemesgabaliem VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijā, kurus tajā brīdī nebija iespējams ierakstīt zemesgrāmatā, jo Satiksmes ministrija nebija atteikusies no nodoma iegūt šīs zemes valsts īpašumā.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka pēc uzņēmēja iniciatīvas bijušais Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītājs, iespējams, izteica 50 tūkst. eiro kukuļa piedāvājumu Satiksmes ministrijas valsts amatpersonai. Kukuļa piedāvājuma mērķis bija panākt, lai šī valsts amatpersona nodrošina, ka Satiksmes ministrija atsakās no pirmpirkuma tiesībām attiecībā uz lidostas teritorijā esošajiem zemesgabaliem.

Pirmstiesas izmeklēšanas rezultātā KNAB rosināja Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai uzsākt kriminālvajāšanu pret bijušo Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītāju un uzņēmēju par kukuļa lielā apmērā piedāvāšanu. Atbildība par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēta Krimināllikuma 323. panta otrajā daļā. Tāpat KNAB rosināja prokuratūrai turpināt pirmstiesas izmeklēšanas laikā uzsākto piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanas procesu pret uzņēmumu, kura interesēs noziedzīgais nodarījums īstenots.

Par šāda noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu tiesa var piemērot iesaistītajām personām brīvības atņemšanu līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai arī tiesības ieņemt noteiktu amatu līdz pieciem gadiem. Savukārt uzņēmumam – likvidāciju, tiesību ierobežošanu, mantas konfiskāciju vai naudas piedziņu.

KNAB, 26. jūnijā nosūtot krimināllietas materiālus Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai, noslēdza pirmstiesas izmeklēšanu. Pašlaik prokuratūrai kā procesa virzītājai jālemj par šī 2024. gada 8. janvārī uzsāktā kriminālprocesa turpmāko virzību.

KNAB atzinīgi novērtē tās valsts amatpersonas rīcību, kura nekavējoties ziņoja par kukuļdošanas piedāvājumu. KNAB atgādina – ja saņemts kukuļošanas piedāvājums, ir būtiski atcerēties galvenos rīcības soļus: nepiekrist, taču piedāvājumu tūlītēji arī nenoraidīt, lūdzot laiku pārdomām, un nekavējoties sazināties ar KNAB. Iestāde instruēs par tālākajiem rīcības soļiem, lai fiksētu noziegumu un iespējamos likumpārkāpējus sauktu pie atbildības.

KNAB vērš uzmanību, ka kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību, un atgādina, ka nevainīguma prezumpciju piemēro visos kriminālprocesa posmos – sākot no brīža, kad persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta, līdz brīdim, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā tiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.