Informatīvie ziņojumi

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sagatavojis informatīvo ziņojumu „Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2009.–2013.gadam un programmas īstenošanu”.

Tajā ir apkopota informācija par programmas uzdevumu izpildi valsts pārvaldes iestādēs laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim.

Programmas mērķis bija noteikt uzdevumus, plānot to izpildi un finansējumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts pamatnostādņu 2009.– 2013. gadam īstenošanai, lai nodrošinātu korupcijas novēršanas un apkarošanas politikas mērķa sasniegšanu. Ekonomiskās krīzes laikā finansējumu katra institūcija iespēju robežās nodrošināja ikgadējā budžeta plānošanas ietvaros, tādēļ resursu trūkums ir ierobežojis programmas mērķu sasniegšanu. Īpaši kritiska problēma bija finansējuma trūkums tādās ar lielu varu apveltītās jomās kā tiesību aizsardzības iestādes, veselības aprūpes joma un atsevišķās institūcijās, kas ir atbildīgas par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi valstī.

Apkopotā informācija liecina, ka atbildīgās institūcijas savas kompetences ietvaros ir pilnībā izpildījušas aptuveni 83% plānoto uzdevumu, savukārt 7% uzdevumu izpilde ir veikta daļēji, 10% nav izpildīti. No 24 valsts un pašvaldību institūcijās pastāvīgi pildāmajiem uzdevumiem, 23 uzdevumi tiek pildīti, bet viens uzdevums („Tiesnešu izglītošana korupcijas novēršanas un ētikas jautājumos”) ir uzskatāms, ka tiek pildīts daļēji. Savukārt no 47 uzdevumiem, kas paredzēja sasniegt konkrētu rezultātu, izpildīti ir 36 uzdevumi, bet nav izpildīti septiņi uzdevumi, daļēji izpildīti – 4 uzdevumi.