15. Novembris, 2010.

Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra sēdē ir apstiprināti Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotie MK noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā partijām ziedojumus veikušās personas iesniedz informāciju par saviem ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums paredz, ka fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus) finanšu līdzekļu veidā no saviem ienākumiem, kuri gūti pēdējos trīs kalendārajos gados un kuru veidi noteikti likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. un 9.pantā. Lai nodrošinātu minētās likuma prasības ievērošanas kontroli, MK noteikumi nosaka informācijas iesniegšanas un saņemšanas kārtību, kā arī iesniedzamās informācijas apjomu un formu, kā arī nosaka gadījumus, kādos KNAB pieprasa ziedotājam sniegt informāciju par ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem.

Pēc izsludināšanas 2010.gada 6.maijā un atbalstīšanas 29.jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē MK noteikumu projekts tika saskaņots ar atbildīgajām institūcijām un iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā.

Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumi Nr.1054
"Kārtība, kādā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma persona iesniedz informāciju par tās ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem"