30. Septembris, 2011.

Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra sēdē ir pieņemti Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotie MK noteikumi, kas paredz Latvijas pievienošanos Līgumam par Starptautiskās pretkorupcijas akadēmijas kā starptautiskas organizācijas izveidi, tādā veidā radot juridisku pamatu Latvijas dalībai Starptautiskās pretkorupcijas akadēmijas īstenotajos pasākumos.

Starptautiskās pretkorupcijas akadēmijas (International Anti-Corruption Academy, IACA) uzdevums ir veicināt reālu un efektīvu korupcijas novēršanu un apkarošanu, pinveidojot tiesībsargājošo institūciju darbinieku profesionālo kvalifikāciju pretkorupcijas jautājumos, kā arī sniedzot tehnisko palīdzību un veicinot starptautisku sadarbību korupcijas apkarošanā.

Latvijas pievienošanās minētajam līgumam ir nepieciešama ANO Pretkorupcijas konvencijas ieviešanai.

Līgums tika atvērts parakstīšanai 2010.gada 2.septembrī Vīnē, un tas ir stājies spēkā 2011.gada 8.martā. Līdz 2011.gada 11.maijam līgumu ir parakstījušas vai tam pievienojušās kopumā 55 valstis un starptautiskās organizācijas.

Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinēs Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.761
"Par Līgumu par Starptautiskās pretkorupcijas akadēmijas kā starptautiskas organizācijas izveidi"