11. Jūnijs, 2013.

Ministru kabineta 2013.gada 11.jūnija sēdē ir pieņemts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts, kas nosaka informācijas apjomu un tās iesniegšanas kārtību, lai nodrošinātu nepieciešamās informācijas saņemšanu, pārbaudot politiskajām partijām veikto ziedojumu un iemaksāto biedru naudu atbilstību Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām.

Ministru kabineta noteikumu projekts paredz informācijas iesniegšanas un saņemšanas kārtību, kā arī iesniedzamās informācijas apjomu un formu. Atbilstoši projektā paredzētajam pēc KNAB pieprasījuma un paziņojuma veidlapas saņemšanas personas pienākums ir 30 dienu laikā iesniegt aizpildītu paziņojuma veidlapu, kurā norādāmas ziņas par personas ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus), iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas tikai no saviem ienākumiem, kuri gūti tajā pašā vai iepriekšējos divos kalendārajos gados, un to kopējais apmērs vienai partijai kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 50 minimālās mēnešalgas (10 000 latu - 2013.gadā).

Ministru kabineta noteikumu projekts sagatavots atbilstoši 2012.gada 29.novembrī pieņemtajiem grozījumiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā un 2.panta piektajā daļā dotajam deleģējumam Ministru kabinetam noteikt veidlapā norādāmās ziņas un tās iesniegšanas kārtību.

MK noteikumu projekts tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2013.gada 31.janvārī un pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma persona iesniedz informāciju par tās ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem"


Ministru kabineta 2013.gada 11.jūnija noteikumi Nr.307

"Kārtība, kādā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma persona iesniedz informāciju par tās ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem"