21. Maijs, 2013.

Ministru kabineta 2013.gada 21.maijā sēdē ir pieņemts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotais MK noteikumu projekts, kas nosaka kārtību, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums, ņemot vērā likumā "Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā" doto deleģējumu Ministru kabinetam šo kārtību attiecināt arī uz diplomātiskajām dāvanām.

Ministru kabineta noteikumu projekts tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2012.gada 1.novembrī. Pēc saskaņošanas ar atbildīgajām institūcijām MK noteikumu projekts 2013.gada 6.martā iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums"


Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumi Nr.255

"Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums