15. Novembris, 2010.

Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra sēdē ir apstiprināti Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotie MK noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā partijas iesniedz un KNAB publisko informāciju par partiju saņemtajām iestāšanās naudām un biedru naudām.

MK noteikumu projekts tika sagatavots saistībā ar 2010.gada 10.jūnijā pieņemtajiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma grozījumiem, kas paredz partijas biedru naudās un iestāšanās naudās iemaksāto finansu līdzekļu publisku deklarēšanu. Turpmāk partijām reizi ceturksnī būs jāsniedz un birojam jāpublisko internetā informācija par iestāšanās naudām un biedru naudām, kuru kopsumma kalendārajā gadā vienam partijas biedram pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu (180 latu 2010.gadā). Līdz šim likums paredzēja tikai informācijas publiskošanu par partiju saņemtajiem ziedojumiem.

Pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē 2010.gada 29.jūlijā MK noteikumu projekts tika saskaņots ar atbildīgajām institūcijām un iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā.

Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumi Nr.1055
"Kārtība, kādā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs publicē politisko organizāciju (partiju) gada pārskatus, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas, ziņojumus par dāvinājumiem (ziedojumiem) un ziņojumus par biedru iestāšanās naudu un biedru naudu"