Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu 2020. gada 8. decembrī rīkoja Starptautiskajai pretkorupcijas dienai veltītu tiešsaistes pasākumu "4K" par iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas nozīmi valsts un pašvaldību institūciju un tirgus dalībnieku darbībā un publisko iepirkumu norisē. 

France Chain, OECD Pretkorupcijas nodaļas vecākās analītiķes, prezentācija par OECD pētījumu “Pretkorupcijas pasākumu virzītājspēki, mehānismi un idejaspārmaiņām korporatīvajā pārvaldē"

Starptautiskajai pretkorupcijas dienai veltītais pasākums "4K"

Ko nozīmē "4K"

Konferences nosaukumā “4K” iekļauti četri elementi, kas kopā veido pasākuma centrālo jautājumu: kāda ir iekšējās kontroles nozīme korupcijas risku novēršanā, kad uzņēmumi Covid-19 krīzes un ikdienas apstākļos piedalās valsts un pašvaldību konkursos?

Kāpēc ir svarīgi domāt un diskutēt par "4K"

Covid-19 pandēmija ne tikai ietekmējusi valsts ekonomisko izaugsmi, bet arī būtiski ietekmējusi uzņēmējdarbības vidi, tāpēc uzņēmumu darbībai īpaši nozīmīgi ir valsts un pašvaldību iepirkumi, kas nodrošina pasūtījumus. Lai saglabātu un veicinātu privātā sektora darbību, pašreizējos apstākļos palielinās gan pieejamie atbalsta instrumenti uzņēmējdarbībai, gan arī valsts un pašvaldību pasūtījumu loma, kas pieprasa papildu piesardzību, lai valsts budžeta līdzekļi tiktu ieguldīti godīgā un jēgpilnā veidā.

Pašreizējās krīzes un arī ikdienas apstākļos valsts un pašvaldību pasūtījumi ir publiskā un privātā sektora sadarbības krustpunkts, tāpēc abām pusēm ir vienlīdz svarīgi paredzēt un novērst riskus, kas apzināti vai neapzināti var rezultēties pieļautos pārkāpumos vai pat noziedzīgos nodarījumos, par kuriem draud kriminālatbildība.

Viens no šādiem instrumentiem ir organizāciju iekšējā pretkorupcijas kontroles sistēma, tomēr gan daļa publisko institūciju, gan privāto organizāciju ir kūtras risku novēršanā, jo nesteidz izstrādāt un ieviest efektīvu pretkorupcijas kontroles sistēmu. Tāpēc pasākumā "4K" aicināti piedalīties abu pušu pārstāvji, lai cita starpā diskutētu ne tikai par iekšējās pretkorupcijas sistēmas kontroles sistēmas lomu, bet arī rastu kopsaucēju jautājumam, vai  tiem privātā sektora uzņēmumiem, kam ir izstrādāta un ieviesta kvalitatīva un efektīva iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēma, valsts un pašvaldību iepirkumos būtu jāpiešķir priekšroka.

Kas ir "4K" mērķauditorija

Pasākuma "4K" tēma veltīta valsts un pašvaldību institūciju mijiedarbībai ar privāto sektoru, tāpēc pasākumā aicināti piedalīties un uzdot jautājumus pārstāvji no valsts iestādēm, pašvaldībām, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kā arī privātā sektora.

Kāda ir pasākuma "4K" norise

Pasākums "4K" noritēja 2020. gada 8. decembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00. Pēc pasākuma atklāšanas OECD Pretkorupcijas nodaļas vecākā analītiķe France Chain iepazīstināja ar OECD pētījuma “Pretkorupcijas pasākumu virzītājspēki, mehānismi un idejas pārmaiņām korporatīvajā pārvaldē” secinājumiem, kam sekoja divu stundu ilga paneļdiskusija. To vadīja Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis un SIA "Tet" padomes loceklis Jānis Brazovskis.

Diskusijā piedalījās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume, Ekonomikas ministrijas Administrācijas vadītāja Dace Gaile, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola un PwC Latvija valdes priekšsēdētāja un Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) valdes locekle Zlata Elksniņa-Zaščirinska.

Pasākums organizēts un līdzfinansēts ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros .