21. Jūlijs, 2008.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs iesniedzis atkārtoti izskatīšanai Ministru kabineta komitejā Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likumprojektu, kura mērķis ieviest skaidru regulējumu valsts un pašvaldības mantas iznomāšanā (pēdējo reizi skatīts 2008.gada 21.jūlijā).

Likumprojekts nav atbalstīts un turpmāk atbildīgā par likumprojekta izstrādi un virzību ir Finanšu ministrija, kurai uzdots trīs mēnešu laikā, ņemot vērā, ka pamatā atbalstīta likumprojekta I.nodaļa, kopīgi ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju precizēt likumprojektu un iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē (Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts 2005.gada 21.jūlijā).

Likumprojekts paredz noteikt valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību: nomas tiesību piešķiršanas metodes, lēmumu par mantas iznomāšanu pieņemšanas kārtību, informācijas par iznomājamo mantu un iespējām to iznomāt publiskošanu, valsts vai pašvaldības mantas nomas tiesību piešķiršanu izsolē vai piedāvājumu konkursā galvenos noteikumus, noteikt atbildīgos par iznomāšanu un ierobežojumus iznomāšanas komisiju amatpersonām.