4. Aprīlis, 2006.

Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa sēdē akceptētI KNAB sagatavotie normatīvo aktu projekti, lai likumdošanā regulētu vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumus, tādējādi novēršot nevienlīdzību starp partijām un vēlētāju apvienībām pašvaldību vēlēšanām (Saeimā pieņemti 1.lasījumā 2006.gada 14.decembrī).

Vēlētāju apvienību finansēšanas likumprojektā noteikta kārtība, kādā tiek finansētas vēlētāju apvienības (finansēšanas avoti, ierobežojumi, atbildība) un kādā tās atskaitās par saņemto un izlietoto finansējumu, kā arī valsts institūciju kompetence minētās jomas kontrolē. Savukārt grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā nosaka KNAB kompetenci vēlētāju apvienību finansiālās darbības kontrolē, t.sk. tiesības saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības un uzdot vēlētāju apvienībām atmaksāt pretlikumīgi saņemtos ziedojumus.

Vienlaikus sagatavoti grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Krimināllikumā, kas paredz noteikt atbildību par finansēšanas nosacījumu pārkāpšanu, piemēram, nepatiesu ziņu norādīšanu pārskatos, finansējuma apmēra ierobežojumu neievērošanu un starpniecību.

Valsts sekretāru sanāksmē KNAB sagatavotie projekti tika izsludināti 2005.gada 14.aprīlī.