20. Oktobris, 2009.

Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra sēdē ir atbalstīti KNAB sagatavotie grozījumi likumā "Par pašvaldībām", kuru mērķis nodrošināt informācijas atklātību par sabiedrībai nozīmīgākajiem pašvaldību saistošo noteikumu projektiem.

Likumprojekts paredz, ka, izstrādājot saistošo noteikumu projektu, pašvaldībai tam ir jāpievieno paskaidrojuma raksts, kurā ir sniegts īss projekta satura izklāsts un sniegta informācija par konsultācijām ar lobētājiem, ja tādas ir bijušas. Tāpat tiek paredzēts, ka vismaz 10 dienas pirms šo noteikumu parakstīšanas tos ir jāpublisko pašvaldības mājas lapā un pašvaldības ēkā.

Likumprojekts sagatavots saskaņā ar 2009.gada 21.jūlijā Ministru kabineta apstiprināto koncepciju par lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamību.