3. Novembris, 2009.

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra sēdē tiks skatīti KNAB sagatavotie grozījumi Saeimas kārtības rullī, kuru mērķis nodrošināt informācijas atklātību par Saeimas deputātu iesniegto priekšlikumu pamatojumu un to gatavošanas gaitā notikušajām konsultācijām.

Likumprojekts paredz, ka, sniedzot priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, Saeimas deputātiem būs jānorāda to nepieciešamības pamatojums un informācija par to gatavošanas gaitā notikušajām konsultācijām. Tāpat tiek paredzēts, ka Saeimas komisiju sēžu protokolos būs jānorāda informācija par pieņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem, kā arī pieņemto lēmumu pamatojums. Turklāt ši protokoli pēc komisiju sēdēm piecu dienu laikā būs pieejami parlamenta mājaslapā internetā.

Likumprojekts sagatavots saskaņā ar 2009.gada 21.jūlijā Ministru kabineta apstiprināto koncepciju par lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamību.