24. Novembris, 2009.

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdē tiks skatīts KNAB sagatavotais MK noteikumu grozījumu projekts, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespējas iegūt informāciju par valstisku lēmumu pieņemšanu atsevišķu personu vai to grupu interesēs.

KNAB sagatavotie priekšlikumi paredz, ka institūcijām savās mājas lapās internetā jānorāda informācija par lobētājiem, t.i. personām, kuras komunicē ar publiskās varas subjektiem nolūkā ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu. Projekts sagatavots saskaņā ar 2009.gada 21.jūlijā Ministru kabineta apstiprināto koncepciju par lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamību.