Politisko partiju finansēšana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir pabeidzis politisko partiju un to apvienību 2017.gada pārskatu, saņemto biedru, iestāšanās naudu un dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaudes un saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto kārtību sniedz pārskatu par atklātajiem partiju finansēšanas pārkāpumiem.

Atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām politisko partiju iesniegtos gada pārskatus KNAB ir publicējis savā mājas lapā internetā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2017.gadā ir palielinājies politiskajām partijām ziedoto finanšu līdzekļu apjoms līdz 2 351 529,03 EUR, kas skaidrojams ar to, ka 2017.gadā bija Latvijas pašvaldību vēlēšanas.

Atbilstoši minētā likuma prasībām KNAB publicēja savā mājas lapā informāciju par politisko partiju saņemtajām iestāšanās naudām un biedru naudām, kuru kopsumma  2017.gadā vienam partijas biedram pārsniedza vienu minimālo mēnešalgu – 380 EUR – kopumā 462 592,49 EUR apmērā.

2017.gadā KNAB atbilstoši likuma prasībām turpināja izmaksāt politiskajām partijām tām piešķirto valsts budžeta finansējumu kopā 510 552,98 EUR apmērā.

Veikto pārbaužu rezultātā par konstatētajiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma pārkāpumiem KNAB ir izskatījis 76 administratīvo pārkāpumu lietas, par ko politiskajām partijām ir piemērota administratīvā atbildība kopējā apmērā 2 260 EUR.

Pārbaužu rezultātā KNAB pieņēma arī lēmumu par pretlikumīgu līdzekļu atmaksu valsts budžetā par kopējo summu 15 340,12 EUR.

Savukārt par gada pārskatu par 2017.gadu neiesniegšanu atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām sniegtas tiesā 2 prasības par politisko partiju darbības apturēšanu un 1 prasību par politiskās partijas darbības izbeigšanu.

KNAB pārskats “Politisko partiju 2017.gada pārskatu pārbaužu rezultāti”