Tikšanās laikā gan KNAB priekšnieks, gan premjere pauda pārliecību, ka korupcijas izskaušanā svarīga loma ir riskos balstītā pieejā un prevencijā, tostarp skaidrojot tiesībaizsardzības iestāžu darba specifiku un pilnveidojot sabiedrības izpratni par pretkorupcijas jautājumiem.

KNAB priekšnieks Jēkabs Straume: “KNAB vadības tikšanās ar premjerministri Eviku Siliņu bija vērtīga valsts pretkorupcijas mērķu definēšanai un prioritātēm. Premjerministre sniedza skaidru vīziju par nepieciešamajām darbībām un uzlabojumiem korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā. Novērtēju premjeres atbalstu KNAB darbam!”

Ministru prezidente savā uzrunā KNAB darbiniekiem veltīja atzinīgus vārdus par vadošās pretkorupcijas iestādes ieguldījumu valsts drošības stiprināšanā un gatavību efektivizēt korupcijas apkarošanu, pārņemot Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes izmeklēšanas funkcijas.