9. Februāris, 2011.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sagatavojis nepieciešamos normatīvo aktu projektus, lai no 2012.gada KNAB nodrošinātu valsts amatpersonu deklarācijās norādīto ziņu patiesuma pārbaudes. Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz, ka administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana un administratīvos sodu uzlikšana valsts amatpersonām par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonas deklarācijā ir KNAB kompetencē.

Likumprojekti izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra sēdē pieņemto lēmumu par KNAB funkciju paplašināšanu, nosakot tam jaunu pienākumu - pārbaudīt valsts amatpersonu deklarācijās norādīto ziņu patiesumu. Šīs funkcijas nodrošināšanai Valsts ieņēmumu dienests sākot ar 2012.gada 1.janvāri nodos KNAB trīs amata vietas un attiecīgu finansējumu.

Atbilstoši sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem KNAB ir pienākums pārbaudīt, vai valsts amatpersonas deklarācijā norādītās ziņas ir patiesas un vai tās liecina par likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteikto ierobežojumu pārkāpšanu.

Likumprojekti ir pieteikti izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2011.gada 10.februārī.

Vairāk skatīt šeit:

Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts ieņēmumu dienesta kompetences sadalījumu saistībā ar valsts amatpersonu deklarācijās sniegto ziņu patiesuma pārbaudi"