13. Janvāris, 2014.

Saskaņā ar Ministru kabineta doto uzdevumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir izstrādājis Lobēšanas atklātības likumprojektu, kura mērķis līdzsvarot dažādu sabiedrības grupu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visām ieinteresētajām pusēm iesaistīties lobēšanā, vienlaikus mazinot atsevišķu ekonomiski spēcīgāko lobētāju grupu priekšrocības panākt sev labvēlīgu lēmumu pieņemšanu.

KNAB sagatavotajā likumprojektā tiek definēts, kādas darbības ir uzskatāmas par lobēšanu, un noteikta informācijas par lobēšanas darbībām reģistrēšanas un publicēšanas kārtība. Likumprojektā ir noteikts, ka lobēšana ir privātpersonas atklāta un tiesiska darbība ar mērķi ietekmēt publiskās varas institūcijas pārstāvja rīcību noteikta veida dokumentu un to projektu ierosināšanas, izstrādes, saskaņošanas, pieņemšanas vai izsludināšanas procesā. Dokumenti, kuru satura ietekmēšana ir saistāma ar lobēšanu, ir ārējie normatīvie akti, attīstības plānošanas dokumenti, informatīvie ziņojumi, Latvijas oficiālā viedokļa dokumenti starptautisko organizāciju un Eiropas Savienības institūcijās, Saeimas lēmumi, Saeimas deputātu patstāvīgie priekšlikumi, jautājumi vai pieprasījumi, Saeimas, Valsts prezidenta, Ministru kabineta vai pašvaldības domes politiskie lēmumi, iekšējie normatīvie akti, kā arī Ministru kabineta iekšējie tiesību akti vai Ministru kabineta rīkojumi.

Tāpat likumprojektā tiek noteikta kārtība, kādā tiek publiskota informācija par lobēšanas darbībām. Informāciju reģistrē publiskās varas institūcijas pārstāvis, un šī informācija ir jāpublicē attiecīgās institūcijas mājaslapā internetā. Savukārt lobētājam ir pienākums identificēt sevi un organizāciju, ko tas pārstāv, kā arī atklāt, kuras personas interesēs tiek veikta lobēšana.

Lobēšanas atklātības likumprojekts ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2012.gada 14.jūnijā. Pēc likumprojekta sabiedriskās apspriešanas un viedokļu apkopošanas tas nosūtīts saskaņošanai ieinteresētajām institūcijām.

Plašāka informācija - "KNAB izsludina Lobēšanas atklātības likumprojekta sabiedrisko apspriešanu"

Jau ziņots, ka Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra sēdē valdība ir atbalstījusi Lobēšanas atklātības likumprojekta izstrādāšanu, ņemot vērā KNAB sagatavotajā koncepcijā piedāvātos risinājumus saistībā ar publiskas pieejamības nodrošināšanu informācijai par lobētājiem.

Plašāka informācija - "Speciālā likumā definēs lobēšanu un nodrošinās tās atklātību"