19. Novembris, 2009.

Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sagatavojis MK ētikas kodeksa projektu, kurā noteikti ētikas principi, uz kuriem balstīta ministru darbība. Kodeksa mērķis ir veicināt Ministru kabineta vienotību, atklātību un darbību sabiedrības interesēs, sniedzot ieteikumus vēlamai ministra rīcībai, lai sekmētu iedzīvotāju uzticēšanos valsts pārvaldei.

Pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē 2009.gada 19.novembrī MK ētikas kodeksa projekts ir nodots tālākai virzīšanai Ministru kabinetā.

Ministru kabinets 2009.gada 7.jūlija sēdē uzdeva izstrādāt MK ētikas kodeksa projektu, izskatot informatīvo ziņojumu "Par koncepcijas "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā" ieviešanas gaitu".