Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz iestādes oficiālo tīmekļvietni – www.knab.gov.lv.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tīmekļvietne kopumā atbilst noteikumiem Nr. 445.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Tastatūras piekļuves un vizuālais fokuss kopumā vērtējams kā atbilstošs, taču iespējamas atšķirības, izmantojot dažādas pārlūkprogrammas.
  • Tīmekļvietne darbinieku kontaktinformācijas sadaļā pievienoto darbinieku fotogrāfijas neatpazīst kā attēlu, kā rezultātā nav iespējams pievienot alternatīvo tekstu.
  • Atsevišķās sadaļās iegultajam video nav teksta noraksta un audio apraksta.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 21.12.2023. Izvērtēšanu veica Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs aicina sazināties ar Komunikācijas nodaļu: prese@knab.gov.lv vai +371 26334462.

Atsauksmēm un saziņai

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs cenšas nepārtraukti uzlabot tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja iedzīvotāji konstatē kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlas saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs aicina sazinieties ar iestādi.

E-pasts: prese@knab.gov.lv

Tālrunis: +371 26334462.

Adrese: Citadeles 1, Rīga

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izskatīs pieprasījumu un sniegs atbildi septiņu dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā atbildīga ir Komunikācijas nodaļa: prese@knab.gov.lv vai +371 26334462.

Ja iestāde nav atbilstoši reaģējusi uz iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt sūdzību Ministru prezidenta birojam, jo Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir Ministru kabineta pārraudzības iestāde.

Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520

Tālrunis: +371 67082800

E-pasts: vk@mk.gov.lv

https://mk.gov.lv/lv/content/kontakti

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 22.12.2020. un atjaunots – 21.12.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume.